Start Da Vinci methode

Vandaag is de start gemaakt in groep 3 ™ 8 met de lessen uit onze nieuwe Da Vinci methode.

De kinderen werken met thema’s vanuit nieuwsgierigheid en verwondering. Meester Pieter las aan groep 3 ™ 5 een brief van de burgemeester voor. Hierin werd aan de kinderen gevraagd een activiteitenbos te ontwerpen. De kinderen gaan hier de komende tijd mee aan de slag.

118936190_1285719188428822_3959278213745915900_o 118936190_1285719188428822_3959278213745915900_o
118979220_1285719185095489_4508200120123956099_o 118979220_1285719185095489_4508200120123956099_o
119019888_1285719191762155_8081974911503572820_o 119019888_1285719191762155_8081974911503572820_o