Gamen: wat is feit en wat is fictie?

In de decembermaand ‘schieten’ de games weer over de toonbank. Gamen is niet...

In de decembermaand ‘schieten’ de games weer over de toonbank. Gamen is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het is een wezenlijk onderdeel geworden van de vrijetijdsbesteding van zowel de jeugd als de volwassenen. Hoe wezenlijk? Inmiddels heeft de Wereldgezondheidsorganisatie dit jaar de gameverslaving erkend als officiële verslaving. Dit betekent dat we het op hetzelfde niveau mogen beschouwen als alcohol en drugs. Is gamen daarmee slecht? Nee zeker niet, gamen heeft een positieve invloed op de oog-handcoördinatie, het doorzettingsvermogen, reactievermogen, werkgeheugen, probleemoplossend vermogen, samenwerking, de Engelse taal et cetera.

 

Leeftijdsadvies

Maar de negatieve effecten zijn er ook. Denk maar aan de daling van fysieke activiteit, aan het grove taalgebruik en de afnemende intermenselijk communicatie. Deze gelden voor de jeugd en voor de volwassenen en worden de negatieve aspecten door volwassen al snel weggewuifd of gebagatelliseerd. Het gaat er dan ook meer om vanuit welk perspectief we dit zien als ouder, zien we dit vanuit onszelf of vanuit het kind? Er zijn op dit moment meer en meer kinderen die slecht slapen, nachtmerries en/of paniekaanvallen hebben, grove taal gebruiken en gedrag vertonen dat niet past bij hun leeftijd. Dit komt niet alleen door gamen, maar games die niet in overeenstemming zijn met de leeftijd van het kind voeden dit wel. We hanteren in Nederland een leeftijdsadvies. Deze kijkwijzerrichtlijn is meer dan alleen een advies; bij de verkoop van games in een winkel heeft de overheid een wettelijk gevolg in de vorm van een gevangenisstraf of boete toegekend aan de leeftijdsgrenzen die zijn opgesteld. Een koper realiseert zich dit vast niet altijd.

 

Onderscheiden

Om gamen in het juiste perspectief te zien, is het belangrijk om eerst te kijken hoe een kind denkt en ervaart. Kinderen leven nog tussen een fantasiewereld en werkelijke wereld. Naarmate ze ouder worden, kunnen ze die werelden steeds beter scheiden, maar ze hebben lang moeite om fictie en werkelijkheid te onderscheiden. Vanuit dit perspectief kijkend naar een reality game als ‘Grand theft auto’ vragen we je: wat is feit en wat is fictie? Hoe maakt een kind dit onderscheid? En hoe beoordeelt een kind wat normaal is? Met deze vragen in het achterhoofd wensen we je een hele mooie decembermaand met veel gezelligheid, samenzijn en speelplezier!

 

Meer weten?

Kijk op kijkwijzer (https://www.kijkwijzer.nl/pegi) en mediaopvoeding (https://www.mediaopvoeding.nl/)

 

gamen gamen